Ètica i sostenibilitat

Compromís

VIAJES ANDROMEDA, S.A., (d’ara endavant, l’Entitat) té el màxim compromís i voluntat de comportament ètic, responsable i sostenible, així com el correcte compliment dels marcs normatius i disposicions legals que s’hi apliquen en totes les seves activitats i operacions.

Aquest compromís requereix la participació activa de tots els empleats, directius, col·laboradors, proveïdors i qualsevol persona relacionada amb les nostres activitats i operacions.

Equip responsable

Amb l’objectiu de proporcionar eficàcia a tota la nostra activitat, l’Entitat ha designat un equip responsable, amb el suport d’experts externs especialitzats, per garantir el correcte seguiment del nostre compromís amb l’acció ètica, responsable i sostenible, així com per donar suport a totes les persones i entitats implicades en el seu compliment. Pot contactar amb l’equip responsable a través del canal de comunicació indicat als col·lectius interessats.

Canal ètic – comunicacions i queixes

Així mateix, com a garantia de rigor i correcta implementació del nostre compromís, s’ha habilitat un Canal d’Ètica, Comunicacions i Reclamacions perquè qualsevol persona o entitat pugui notificar possibles accions o conductes contràries al nostre compromís, als codis i polítiques esmentats i al seguiment degut del marc normatiu que ens aplica. Tot això amb les garanties i requisits de confidencialitat, protecció de dades, independència i protecció del denunciant que estableix el marc normatiu d’aquests canals.

Pot accedir al Canal a través del següent ENLLAÇ: https://www.corporate-ethicline.com/andromeda/

Gràcies i suport

Agraïm la col·laboració i el suport de tots els implicats en el nostre compromís, com a mecanisme per fer de la nostra Entitat una part activa i contribuir a la sostenibilitat i a l’acció ètica i responsable a través de les seves activitats i operacions. Us animem i demanem que us poseu en contacte amb el nostre equip responsable en cas de necessitat de suport o guia d’actuació.